Noe 12 grudnia 2016 – Kategoria: Artykuły – Tags: ,

Każdy z nas wie, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym i tylko jego rodzina została ocalona z wód Potopu, który został zesłany za skarlenie moralne ludzkości. Mało kto zaś wie lub pamięta o tym kto po Potopie zasadził winnicę i jako pierwszy odkrył „ten stan”.

Historia praojca Noego utrwalona na piwnych kompletach zaczerpnięta jest z Pisma Św. Cały wątek alkoholowy został przedstawiony we fragmencie o winnicy założonej przez Noego (Rdz 8, 19-23) i odurzeniu się przez niego winem. Zgodnie z pewną legendą rabiniczną to Cham za niegodny wobec ojca czyn miał zostać przeklęty i „ukarany” czarnym odcieniem skóry.

Zainspirowany tym wątkiem nieznany autor ułożył pieśń pijacką, która swobodnie traktowała święty tekst odczytując między wierszami zupełnie nowe znaczenie. Tak to też przeciwstawiono wody Potopu winu, a z tęczy zrobiono obręcz po pustej beczce wina, by następnie sanktyfikować sam stan upojenia.

Nasz praszczur Noe

Nasz praszczur Noe świętym był i chadzał wciąż przed Panem,
Jak ognia tak się wody bał, a wino pijał dzbanem.
Miłował go też za to Pan, we wszelkiej strzegł przygodzie,
A gdy potopu nadszedł czas, nie dał mu zginąć w wodzie.

Czterdzieści dni deszcz mżył i mżył, Pan ziemię wodą raził!
Czterdzieści dni nasz praszczur pił, spod beczki nie wyłaził.
Tak ocalona ludzkość trwa i trwać będzie wiek wiecznie,
A morał stąd, że gdzie jak gdzie, pod beczką najbezpieczniej.

I minął potop, Noe dank Jehowie ofiarował:
I z pustej beczki obręcz zdjął i Panu ją darował.
A Pan ofiarę przyjął rad i nakrył się obręczą,
W przepaściach chmur tę obręcz znać i obręcz ta jest tęczą.

Żył jeszcze Noe póki mógł i chadzał wciąż przed Panem,
I trunek mu nie splątał nóg, bo winko pijał dzbanem,
Aż raz się strąbił praszczur nasz, przebrawszy trochę miarki
Zrobiło mu się jakoś tak i poszedł spać do arki.

I przyszedł Cham i począł drwić, że Noe taki wcięty
I za to Chama przeklął Pan i Cham do dziś przeklęty.
Moralny sens historii tej jakby na dłoni leży!
Że świętym jest pijących cech i drwić zeń nie należy!

————–

Grafika: Michał Anioł „Pijany Noe”

Tekst zapożyczony ze śpiewnika K! Kujawja