Słownik terminów biesiadnych 12 grudnia 2016 – Kategoria: Artykuły – Tags: ,

Ad vocem – prośba o głos, by dopowiedzieć coś do danej sprawy

Burshenshaft – patrz: Korporacja Akademicka

Cantus est ex – proklama wypowiadana przez Magistra Cantandi na zakończenie pieśni

Causa navigandi – prośba o udanie się na stronę

Centymetr – jednostka miary czasu odpowiadająca 1 minucie, chyba że Prezydium rozporządzi inaczej

Cerevisan! – piwa!

Colloquium – przerwa w formalnym spożyciu, przeznaczona na rozmowy między współbiesiadnikami, skąd jej etymologia

Comment [czyt. komą] – etykieta piwna, ściśle określone reguły obycia biesiadnego; w korporacjach akademickich – ogół spisanego i niespisanego obyczaju środowiska korporanckiego

Contrarium – urząd piwny zawiadujący Ławą Piwną z upoważnienia Prezydium; zasiada na szczycie Ławy, naprzeciw Prezydium

Dixit – ‚rzekłem’; słowo oznaczające zakończenie mowy wzgl. zabranego słowa

Doktorat Piwny – doktorat bez państwowego uznania, ale potwierdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu sztuk piwnych; jego nadanie poprzedzone jest komisyjnym egzaminem z zakresu obyczajów, tradycji i browarnictwa

Ex – komenda karczmiana nakazująca spełnić to, co Opatrzność w kuflu pozostawiła

Fidułka – intymne spotkanie towarzystwa (gł. w Korporacji Akademickiej) o charakterze poważnym; podobne do Knajpy i Komerszu

Fratenity – patrz: Korporacja Akademicka

Habeas – pozwalam

Impotent piwny – osoba niemogąca spożywać Substancji z powodu zmęczenia lub kary nałożonej przez Prezydium

Incipit – rozpoczyna się

Karczma – patrz: Knajpa

Knajpa – impreza o charakterze biesiadnym, wesołym, o ściśle określonym Comment; podobna do Knajpy i Komerszu

Komersz – spotkanie podobne do Knajpy i Fidułki o charakterze oficjalnym

Kontrapunkt – patrz: Contrarium

Korporacja Akademicka – stowarzyszenie studentów i absolwentów z danego ośrodka akademickiego obostrzone narodowością i zdolnością honorową, realizujące cel pracy dla Ojczyzny i wychowujące zgodnie z tradycją, gł. przy złotym trunku

Laetificat! – patrz: Prosit!

Ława Piwna – ogół biesiadników

Magister Bibendi – osoba odpowiedzialna za zabawę, np. konkursy

Magister Cantandi – osoba odpowiedzialna za przewodzenie śpiewu; od niego zależy jakość, tempo i sposób wykonania pieśni, z czego może rozliczyć go Prezydium

Magister Paucandi – osoba odpowiedzialna za walkę, gł. fechtunek

Nigdy bez łyka przed – sformułowanie wpisane w tzw. Alte Schule wypowiadane przez Magistra Cantandi przed rozpoczęciem pieśni

Non habeas – nie pozwalam

Olderman – strażnik obyczaju

Pojedynek Piwny – metoda rozstrzygania swar między obywatelami braci pijackiej

Preparat – przygotować!

Prezydium – wąska grupa zasiadająca na szczycie Ławy Piwnej

Prosit – popularne w Niemczech, pol. Na zdrowie!

Quantum – komenda karczmiana nakazująca spełnić srogi łyk substancji

Salamandra – obrzęd piwny pity na czyjąś cześć

Satis – usiąść!

Silentium! – cisza!

Substancja – to co kufel wypełnia

Sunt – Jest!

Surgite! – powstań!

Szlagier – rapier do zawiadywania Ławą Piwną

Tempus – [proszę o] czas

Verbum peto – proszę o głos

Zmęczenie – wynika z trudów spożywania Substancji, przy czym postronni mogą błędnie mniemać, że spożywający jest (tfu!) pijany