Noe

Każdy z nas wie, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym i tylko jego rodzina została ocalona z wód Potopu, który został zesłany za skarlenie moralne ludzkości. Mało kto zaś wie lub pamięta o tym kto po Potopie zasadził winnicę i jako pierwszy odkrył „ten stan”. Historia praojca Noego utrwalona na piwnych kompletach zaczerpnięta jest z Pisma Św. Cały wątek alkoholowy został przedstawiony we fragmencie o winnicy założonej przez Noego (Rdz 8, 19-23) i odurzeniu się przez niego…

Czytaj więcej